Vir toegang tot ons kommunikasieprogram, kliek op hierdie skakel:
Missie
Elke leerder word as individu erken en sy verstandelike vermoe, agtergrond en omstandighede word in ag geneem, ten einde sy volle potensiaal te ontwikkel.  Verder beskik die skool oor uiters bekwame en puik gekwalifiseerde opvoeders.  Ons stel ons ‘n goeie persoonlike verhouding tussen leerder, ouers en opvoeders ten doel.
Visie
‘N Skool wat as eie en unieke gestalte in die Koninkryk van God op basis van die Bybel, Christelike opvoeding en onderwys aan sy leerders gee sodat hulle, as volwasse Christene, binne eie kulturele, volks- en bree nasionale verband sal lewe en werk.

Laerskool Burgersdorp

Die skool waar drome waar word

Kalendergebeure

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Tuisblad Administrasie Akademie Kultuur Sport Personeel Fotogallery Burgerspoortjie Kontak ons

NUUS

Leiers 2015

Personeelsake

Omsendbriewe

Klasnuus


ALGEMEEN

Skooltye

Skoolklere

Skoolfonds

Skoolreëls

Kwartaa lprogr am 3

Foto’s - kliek hier

http://school-communicator.com/download.php